Skip to content

Litteraturlista

Här är litteraturlistan från Relationsboken.

Neuropsykologi

Damasio, Antonio R, Descartes misstag – känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan, Natur & Kultur, 2004

Ekman, Paul, Emotions revealed, Henry Holt & Co, 2004

Izard, C.E, The psychology of emotions, New York, Plenum Press, 1991

LeDoux, J, The emotional brain, The mysterious underpinnings of emotional life, New York, Simon &Schuster, 1996

Lewis, Michael, Haviland-Jones, Jeannette, Handbook of emotions, 2:nd edition, Guilford Publications, 2000,

Sonnby – Borgström, Marianne, Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster – ett biopsykosocialt perspektiv, Studentlitteratur, 2005

Tomkins, S, Affect, imagery and consciousness, New York, Springer Publishing Company, 1991 ,

DSM IV, Pilgrim Press, 1995

Styvfamiljen

Bjerkesjö, Anna, Att leva med andras barn – handbok för styvfamiljen, Prisma, 2005

Bray, James H John Kelly, Stepfamilies, Broadway, 1999

Brodin Kjeller Eva m fl, Familjen Hoppsan, Santérus förlag, 2004

Bäck-Wiklund Margareta, Johansson Thomas, Nätverksfamiljen, Natur & Kultur,  2003

Sabelström, Cornelia, Att vara styvmamma, Wahlström & Widstrand, 2003

 

Barn och föräldraskap

Allen, Jon G, Fonagy ,Peter, Bateman, Anthony W, ”Mentalizing in Clinical Practice;” American Psychiatric Publishing, 2008,

Bowlby, John, En trygg bas, Natur & Kultur, 1994

Busch, Frederic N,”Mentalization. Theoretical Considerations Research Findings, and Clinical Implications,”. The Analytic Press, 2008

Furman, Ben, Barn är smarta, Jag kan –metoden för kreativ problemlösning, Natur och Kultur, 2004

Gottman, John, Gottman Schwartz, Julie, And baby makes three, Crown Publishing group, 2007

Gråberg, Ingrid, Klefbom, Jenny, Tonåringar: om livet med nästan vuxna barn, Forum, 2007

Gutierrez Malmbom, Christina, Konsten att överleva en tonåring, ICA Bokförlag, 2008

Hamrud, Annika: Queerkids och deras föräldrar, Normal förlag, 2005

Hansson, Jorunn, Oscarsson, Christina, Lyckliga barn, ICA bokförlag, 2005

Hedenbro, Monica, Lidén, Annette, Att bygga en familj, Liber, 2002

Hendrix, Harville, Giving the love that heals – a guide for parents, Simon & Schuster,1997

Stenholm, Sara: Homofamiljer Wahlström & Widstrand, 2004

Thomson, B John, Lycklig barndom, ICA Bokförlag, 1996

Webster – Stratton, Carolyn, Utveckla barns emotionella och sociala kompetens, Gothia 2004

Öberg, Gunnar & Bente, Vuxna skilsmässobarn berättar, Norstedts, 2002

 

Jämställdhet och genusfrågor

Ambjörnsson, Fanny, Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Ordfront, 2004

Elvin-Nowak, Ylva & Thomsson, Heléne: Att göra kön, Seminarium förlag, 2004

Grönlund, Anne, Halleröd, Björn, Jämställdhetens pris, Boréa, 2008

Holmberg, Carin, Det kallas kärlek, Anamma, 1999

Magnusson, Eva, Hon, han och hemmet – genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet i nordiska barnfamiljer, Natur & Kultur, 2006

Mendel-Enk, Stephan: Med uppenbar känsla för stil, Atlas förlag,  2004

Svaleryd, Kajsa, Genuspedagogik, Liber, 2005

Wendt Höjer, Maria och Åse, Cecilia, Politikens paradoxer, Academia adacta, 1999

 

Närhet och sexualitet

Berman, Jennifer & Laura, Endast för kvinnor, Forum, 2002

Carnes, Patrick, Sexual Anorexia, Hazelden, 1997

Chia, Mantak, Abrams Arava, m fl, Vägen till orgasm, Richters, 2003

Conrad, Sheree, Milburn, Michael, Smart sex, Richters, 2002

Franzén, Ylva, Orgasmera mera, Language of love publishing, 2002

Maltz, Wendy, The sexual healing journey, Harper Collins, 2001

Känsloläkning

Ilska

Daldrup, Roger, Gust, Dodie, Freedom from anger, Resolutions press, 1996

Goldstein, Arnold P, Aggression Replacement Training, KM & Bornelings, 2004

Nay, Robert W, Ta makten över din ilska, Svenska förlaget, 2005

Tavris, Carol, Den missförstådda vreden, Wahlström & Widstrand, 1993

Sorg

James, John W, Russell Friedman, Sorgbearbetning, Svenska institutet för sorgbearbetning, 2003

Jonsson, Stig, Hagström, Annika, En bro över mörka vatten, Cordia, 2005

Peters, Cyndee, Timme för timme, dag för dag: min väg genom sorgen, CKM, 2005

Worden, William J, Sorgerådgivning och sorgeterapi, Svenska institutet för sorgbearbetning, 2007

Rädsla

Dozier, Rush W, Rädsla – känslan som genomsyrar och präglar våra liv och vår värld, Wahlström & Widstrand, 1998

Trobe, Thomas, Steget ut ur rädslan, Energica, 2001

Skuld

Dryden, Windy, Overcoming guilt, Sheldon press, 2001

Skam

Bradshaw, John, Frigör barnet inom dig, Humanova förlag, 2000

Bradshaw, John, Healing the shame that binds you, Health Communications, 1988

Cullberg Weston, Marta, Från skam till självrespekt, Natur & Kultur, 2008

Larsson, Göran, Skamfilad – om skammens många ansikten och längtan efter liv, Corida/Verbum förlag, 2007

Nathanson, Donald L, Shame and pride, affect, sex and the birth of the self, Norton & company, 1994

Försoning-Förlåtelse

Heberlein, Ann, Avhandlingen Kränkningar och förlåtelse, Thales, 2005

Holloway, R, On forgiveness, How can we forgive the unforgivable?  Edinburgh, Scotland, Canongate books Ltd, 2002

Petersson, Birgitm Förlåtelse, Richters, 2003

Ransley, Cynthia Spy, Terri, Forgiveness and the healing process, Brunner – Routledge, 2004

Känsloläkning – allmänt

Assagioli, Roberto, Psykosyntes – grundläggande principer och tekniker, Mareld/Psykosyntesakademin, 2006

Bassett, Lucinda, Befriad från ångest, Natur & Kultur, 1999

Beaulieu, Danie, Eye Movement Integration therapy, Crown House, 2004

Bennett-Goleman, Tara, Känslans alkemi – hur sinnet kan läka ditt hjärta, Wahlström & Widstrand, 2001

Berg, Lars-Eric, Cramér, Anna, Hjärnvägen till inlärning – rörelser som sätter hjärnan på spåret, Brain Books, 2006

Branden, Nathaniel, Six pillars of selfesteem, Bantam books, 1994

Childre, Doc Lew, Self Empowerment – The heart approach to stress management, Planetary Publications, 1992

Childre, Doc, Rozman, Deborah, Overcoming emotional chaos, Jodere group, 2002

Conger, John P, The body in recovery – somatic psychotherapy and the self, Frog Ltd, 1994

Cullberg Weston, Marta, En dörr till ditt inre- visualisering i terapi, Mareld, 2008

Cullberg Weston, Marta, Självkänsla på djupet – en terapi för att reparera negativa självbilder, Natur & Kultur, 2007

Enqvist, Björn, Inbjudan till trance-hypnos i vård och terapi, Mareld, 2004

Glouberman, Dina, Life choices, Life changes – develop your personal vision with imagework, Thorsons, 1995

Goleman, Daniel, Känslans egen intelligens, Wahlström & Widstrand, 1998

Greenberger, Dennis och Padesky, Christine, Mind over mood, Guilford Press, 1995

Grudermeyer, Rebecca & David, Sensible selfhelp – the first roadmap for the healing journey, Willingness Works, 1996

Herman, Judith Lewis, Trauma och tillfrisknande, Psykoterapihuset, 1998

Högberg, Åke, Att utvecklas med symboler – en vägvisare till symbolvärldens teori och praktik, Symbolon, 2003

Kåver, Anna, Att leva ett liv, inte vinna ett krig, Natur & Kultur, 2004

McFetridge, Grant, Peak states of consciousness- theory and applications, ISPS Press, 2004

Michel, Per-Olof m fl, Psykotraumatologi, Studentlitteratur, 2001

Nordlund, Christer L, Ångest – om orsaker, uttryck och vägen bort från den, eget förlag, 2004.

Ogeus, Björn, Kartbok för vilsna själar, Libris, 2006

Ornish, Dean, Kärlekens läkande kraft, Svenska förlaget, 2004

Pace, Peggy, Life Span Integration, Connecting ego states through time, eget förlag, 2003

Paijkull, Maria, Finn din inre ledare – en arbetsbok i psykosyntes, Ica Bokförlag, 1998

Parnell, Laurel, A therapists guide to EMDR, Norton, 2006

Schwartz, Richard C, Internal family systems therapy, The Guilford Press, 1995

Servan-Schreiber, David, Bot på naturlig väg – hjälp vid stress, ångest och depression, Albert Bonniers förlag, 2004

Shapiro, Francine, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Guilford press, 2001

Sisson, Colin P, Konsten att integrera sin andning, Live Inspiration, 2001

Staunton, Tree, m fl, Body psychotherapy, Brunner-Routledge, 2002

Existensiella frågor

Bowell, Richard A, 7 steg mot själslig intelligens, Richters, 2005

Falkenström, Erica, Vad vill du egentligen? Om mål, mening och balans i livet, Svenska Förlaget, 2002

Frankl, Viktor E, Livet måste ha mening, Natur & Kultur, 2006

Parrelationer

Almquist-O’Connor, Dagmar, Att älska med samma person livet ut, Wahlström & Widstrand, 1998

Gordon, Lori H, Passage to Intimacy, Fireside 1993

Gottman, John M och Silver, Nan, Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation, Natur & Kultur, 2002

Gottman, John M, The marriage Clinic, Norton, 1999

Gottman, John M, The relationship cure, Three Rivers Press, 2002

Gurman, Alan S och Jacobson, Neil S, Clinical Handbook of Couple Therapy, Guilford Press, 2002

Hendricks, Gay & Kathlyn, Den kloka kärleken, Svenska Förlaget, 2000

Hendrix, Harville, I stället för skilsmässa, Forum, 1999

McGraw, Phillip, Relationsakuten, Prisma, 2004

Nelson-Jones, Richard, Human relationship skills, Routledge, 2006

Trobe, Amana & Krishnananda, I kärlekens flöde-när närhet och sex blir ett, Energica, 2008

Wile, Daniel B, Couples Therapy – a nontraditional approach, John Wiley & Sons, 1993

Stanna eller gå

Kirshenbaum, Mira, Ska jag stanna eller gå, Svenska förlaget, 1997

Du kan också beställa en e-bok på hemsidan: http://www.stayorgo.com

Missbruk och medberoende

Beattie, Melody, Bli fri från ditt medberoende, Prisma, 1990

Gorski, Terence T, Leva Nykter, en arbetsbok, Symposion, 2004

Hellsten, Tommy, Flodhästen i vardagsrummet, Cordia, 1998

Miller, Keith J, Steg in i livet, Libris, 1995

Nilsson, Thomas, Jakten på jackpot – en bok om spelberoende, Spelinstitutet, 2002

Otrohet

Glass, Shirley, Not just friends, Free Press, 2003

Subotnik, Rona, Harris, G Gloria, Surviving Infidelity, Adams Media, 1999

Vaughan, Peggy, Questions about extramarital affairs, Dialog Press, 1999

Vaughan, Peggy, Preventing affairs, Dialog Press, San Diego, USA, 2008

Vaughan, Peggy, The monogamy myth,

Separationer

Alfvén, Malin, Hofsten, Kristina, Skilsmässan, Prisma 2004

Bendt, Ingela, Skilsmässa – ritualer vid separationer, Verbum, 2005

Personlig utveckling -allmänt

Angelöw, Bosse, Konsten att hantera stress och möta förändringar, Natur & Kultur, 2002

Antonovsky, Aaron, Hälsans mysterium, Natur & Kultur, 2005

Cameron, Julia, Konsten att vara kreativ, Damm, 2006

Csikszentmihályi, Mihály, Flow, Natur & Kultur, 2006

DeJong, Peter, Kim Berg, Insoo, Att bygga lösningar – en lösningsfokuserad samtalsmodell, Mareld, 2001

Einhorn, Stefan, Konsten att vara snäll, Månpocket, 2007

Engquist, Anders, Att växa som vuxen – nya perspektiv på dig själv och andra, Prisma, 2003

Essén, Charlotte, Samtal i självhjälpsgrupp, Wahlström & Wistrand, 2003

Furmark, Tomas, Holmström, Annelie, m fl, Social fobi – effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi, Liber 2006

Glouberman, Dina, The joy of burnout- How the end of the world can be a new beginning, Skyros books, 2002

Gray, John, Sanning och konsekvens, Hagaberg, 1988

Gruder, David, The new IQ, Elite books, 2008

Gustavsson, Rolf, Vuxendialog – ett sätt att mötas, Vuxendialog, 1999

Hammarlund, Claes-Otto, Bearbetande samtal, Natur & Kultur, 2003

Harris, Bill, Thresholds of the mind, Centerpointe press, 2002

Hendrix, Harville, Ta vara på den kärlek du finner, Forum, 2004

Hågård, Charlotte, Bli din egen coach, Uppsala Publishing House, 2005

Kast, Verena, Avund och svartsjuka – en utmaning, Natur & Kultur, 2002

Klein, Stefan, Lyckoformeln, Natur & Kultur, 2008

Kubler-Ross, Elisabeth, Döden är livsviktig, Natur & Kultur, 1999

Mangell, Lena, Life & Career map- en arbetsbok i livs och karriärutveckling, Life & Career AB, 2007

Maslow, Abraham, The farther reaches of human nature, New York Viking Press, 1971

May, Rollo, Ropet efter myten, Månpocket, 1994

Nilsson, Mats-Eric, Den hemlige kocken, Ordfront, 2007

Nilsonne, Åsa, Vem är det som bestämmer i ditt liv, Natur & Kultur, 2004

O’Hanlon, Bill, Det kan bara bli bättre, Natur & Kultur, 2005

Reiss, Steven, Vem är du? De 16 basbehoven som styr våra handlingar och bestämmer vår personlighet, Svenska Förlaget, 2003

Ruiz, Don Miguel, Fyra grundstenar till ett bättre liv, Richters, 2001

Selling, Bernard, Mitt liv, en skrivarguide, Svenska Förlaget, 2000

Ullman, Montague, Att förstå drömmens språk, Natur & Kultur, 1996

Wiktorén, Elisabeth, Enneagrammet och de nio livsstrategierna, ICA Bokförlag, 2007

Överland, Trond, Psykosyntes – holistisk psykologi för allsidig utveckling, Star in oval, 2006

Avspänning och avslappning

Några personer som gjort bra avslappningsskivor är t ex Dina Glouberman, Barbro Bronsberg, Jörgen Sundvall, Ola Schenström, Bosse Angelöw och Lars Erik Uneståhl.

 

 

 

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: