Skip to content
mars 23, 2014 / Relationskunskap

Koherensterapi för första gången i Sverige

Koherensterapi, en intressant terapiriktning som läker känslomässiga trauman, presenteras nu för första gången i Sverige med en kursdag 16 maj på ST Lukas. Du kan anmäla dig på workshop@sanktlukas.se

Vill du veta mer, kontakta Tor Wennerberg via ovanstående mailadress.

Metoden går i korthet ut på att släcka ut och läka traumatiska händelser och skeenden. De har arbetat och forskat i 20 år för att klargöra exakt vad det är som gör att svåra minnen läks. Det känns lovande och vi upplever att det är en metodik som kommer att sprida sig. 

Två böcker där metoden presenteras är:

Tor Wennerberg – Själv och tillsammans

Bruce Ecker et al – Unlocking the emotional brain 

En hemsida som utförligt presenterar metoden heter: http://www.coherencetherapy.org/

Du kan också se film på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=raPLE_XjDDQ

 

 

Annonser
augusti 12, 2013 / Relationskunskap

Blogg om Asperger-ADHD

Intressant blogg kring Asperger/ Adhd: http://aspergermamma.blogspot.se/2012/04/energibarn-vara-alskade-skitungar-av.html

juli 10, 2013 / Relationskunskap

Hur du bearbetar och löser upp trauma-3

Ytterligare bra video om hur man bearbetar och läker trauma. Metoder som fungerar bra för att bearbeta och lösa upp trauma är t ex: EMDR-Eye Movement Desensitization Reprocessing (ögonrörelseterapi), EFT-Emotional Freedom Technique,TFT-Tankefältterapi, Tapas Acupressure Technique, Peak States, Hypnos, Somatic Experiencing, Traumainriktad KBT  etc. Det finns många metoder och det finns inte bara en enda metod som biter på alla trauma. Oftast behöver man prova sig fram. Viktigt är också att man hittar en terapeut som man fungerar tillsammans med, om man ska bearbeta och lösa upp känslor på djupare plan än att enbart arbeta med KBT-Kognitiv beteendeterapi.

Se film 3 i serien Master Clinician Series här: http://www.youtube.com/watch?v=lp9YrbJt4Jw

juli 10, 2013 / Relationskunskap

Hur du bearbetar och löser upp trauma-2

Del 2 i videoserien omkring traumaläkning, http://www.youtube.com/watch?v=BrhhWIjEJLY

 

Några av världens mer framträdande lärare och terapeuter delar med sig av sina erfarenheter från 30-40 års terapeutiskt arbete. Klargörande och informativt!

juli 10, 2013 / Relationskunskap

Hur du bearbetar och löser upp trauma-1

Idag kommer det fram mer och mer information och kunskap om hur man bearbetar och löser upp känslomässiga trauman och ångest. Ett fokuserat arbete har pågått i 30-40 år för att finna vägar till att bearbeta och lösa upp posttraumatisk stress, ångest, oro och depression. En videoserie som är mycket informativ och klargörande finns här, i den s k Master Therapist sessions”. Några av de mest tongivande och kunniga terapeuterna i världen delar här med sig av sina insikter och metoder. Se mer här:  http://www.youtube.com/watch?v=iH2_HRSUc7I

juni 28, 2013 / Relationskunskap

Behandlingsrum uthyres vid Odenplan

Behandlingsrum uthyres till terapeut,massör el likn. Mkt nära Odenplan. 3 fina rum, 10,12 resp 14 m2.Möblerat. 1500-1900-per dag beroende på storlek. 1dag/vecka=4 dgr/mån.Möjlighet finns att hyra fler dagar vilket ger lägre pris per dag. Massagebänk finns tillgänglig.

Vid intresse, hör av er till:

Gunilla tfn: 0704-80 77 87 eller mail: gunilla@relationsboken.se

Ove tfn: 0733-40 26 58 eller mail: ove@relationsboken.se

Tipsa gärna vänner och bekanta.

Varma hälsningar från Gunilla och Ove

juni 28, 2013 / Relationskunskap

Ny kurs i höst ”Från medberoende till nytt liv – start 12-13 okt 2013

Har du en problematisk relation till någon?

Blir ditt liv negativt påverkat av din relation till den personen?

Har du en uppväxt och/eller en livshistoria präglad av att bli övergiven, avvisad eller ignorerad?

Har din uppväxt varit påverkad av missbruk? (alkohol, narkotika, spel, mat, läkemedel, arbete etc)

Är ditt nuvarande liv påverkat av en beroendeperson?

Medberoendeskolan är till för dig som har levt eller lever nära en person som har någon typ av beroendeproblematik. Vi erbjuder dig kurser och enskild terapi i medberoende- och anhörigfrågor. Kurserna syftar till att ta dig från medberoende till insikt, styrka och långsiktig förändring. Även parterapi är möjlig.

I kursen ” Från Medberoende till ett nytt liv” går vi igenom vad medberoende är, hur det uppkommer och yttrar sig. Vidare arbetar vi med att bryta medberoendet och gå mot ett nytt liv.

Kursen, som är i 3 delar, innehåller: 

Kursdel 1.  Insikt och kunskap – 2 dagar

 • Vad är medberoende?
 • Hur medberoende uppstår och utvecklas
 • Hur medberoende kan påverka ditt liv, praktiskt och känslomässigt
 • Att bygga en inre trygg plats
 • Hur ser din verklighet som medberoende ut idag? Analys + Framtidsönskan

 Kursdel 2. Frigörelsearbete – 2 dagar

 • Förstärk den trygga platsen
 • Bearbetning och läkning av tankar och känslor
 • Självacceptans
 • Gränssättning
 • Uppföljning av din framtidsönskan
Kursdel 3. Skapa en ny livsväg – 2 dagar
 • Lär dig vara närvarande i nuet
 • Lär känna dina kroppssignaler
 • Bryta invanda beteenden och mönster
 • Etablera nya beteenden och handlingar
 • Fördjupning av mål och mening med din nya framtid

Fakta och anmälan till kursen:

Vårens datum 2013 – gruppen påbörjad och tar inte in nya deltagare.

1:a delen: 25-26 maj

2:a delen: 14-15 september

3:e delen: 16-17 november

Höstens datum 2013

1:a delen: 12-13 okt 2013

2:a delen: 30 nov-1 dec 2013

3:e delen: 8-9 feb 2014

Tid: Lördag och söndag – 10.00-18.00 båda dagarna.

Lokal: Centralt i Stockholm, var meddelas senare.

Kostnad: 1.900 kr inkl moms per kurshelg. För företag 1.900 kr + moms.

Anmälningsavgift: 500 kr inbetalas till plusgiro 30 57 47-8 eller bankgiro 0355-5596, Relationsinstitutet. När anmälningsavgiften har kommit in har du garanterad plats. Max 14 deltagare.

Anmälan snarast, dock senast 5 maj för vårkursen och 23 september för höstkursen. I mån av plats tas även senare anmälningar emot.

Visst kursmaterial ingår, bl a vår bok Relationsboken.

Mellan varje kurshelg har vi gemensamma återträffar på kvällstid. Du kan också vid behov gå på enskilda sessioner hos oss till lägre kostnad. Du som deltar i våra kurser får 25% rabatt på det ordinarie priset.

Du avgör själv om du vill delta alla tre gångerna. För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att du deltar alla tre helgerna. Tanken är också att du efter avslutad kurs (alla gångerna) har möjlighet att delta på gemensamma återträffar.

Kursdagarna innehåller föreläsningar, praktiska övningar (enskilt och i grupp), mindfulness- och avslappningsövningar samt gruppdiskussioner och film. Mellan kurshelgerna ser vi gärna att du gör hemuppgifter.

Vår ambition med kursdagarna är att erbjuda dig ett långsiktigt stöd så att du får bestående förändringar i ditt liv. Vår tanke med såpass lång tid mellan kurstillfällena är att du ska ha möjlighet att integrera dina kunskaper och att träna in nya beteenden. Av erfarenhet vet vi att den här typen av förändringsarbete behöver tid för att sätta sig, så just därför vill vi finnas bredvid dig under lite längre tid, både med kurshelgerna, återträffarna och ev individuell uppföljning i form av sessioner.

Du är varmt välkommen, antingen till kurserna eller enbart till enskilda sessioner.

Vi hoppas att få möta dig och vara med dig under din förändringsprocess!

Varma hälsningar från Gunilla och Ove

För anmälan eller frågor, kontakta oss nedan:

Gunilla Branzell,   Mail:  gunilla@relationsboken.se    Tfn: 0704- 80 77 87

Ove Valodius,   Mail:   ove@relationsboken.se     Tfn: 0733-40 26 58

juni 5, 2013 / Relationskunskap

Ångest – Hur du bearbetar och löser upp ångest – del 4

Hur du bearbetar och löser upp ångest – del 4.

 

När man ska arbeta med att ta itu med en ångestproblematik, är det bra att ha en överblick över vilka generella faser eller arbetssätt det finns när man går till t ex någon professionell terapeut.

Ett sätt att prata om detta är att ställa upp arbetet i 4 faser.

Fas 1. Se, förstå och förändra.

I denna första fas beskriver man problematiken och gör en s k anamnes, dvs listar sina problem och resurser och går igenom sin livshistorik.  För en del räcker det att vara i denna fas för att göra de förändringar som är nödvändiga för att övervinna det problem man har. Här samtalar man och resonerar sig fram till vilka handlingar man kan göra och hur man kan tänka annorlunda kring situationen. Samtalsterapi som t ex kognitiv beteendeterapi brukar vi placera här.

Fas 2. Använd mjuka metoder för att lösa upp känslomässigt obehag och ångest.

I denna fas använder man någon form av mjuk upplevelsemässig metod för att lösa upp känslomässigt obehag och ångest. Det kan t ex vara lugna andningsmetoder som medveten andning, avspänning, hypnos, EMDR (ögonrörelseterapi för djupare traumabearbetning) EFT-Emotional Freedom Technique, Emotrance, Prolonged Exposure etc. Det finns idag många metoder att välja på, beroende på vilket problem man har eller vad som passar en som individ. En del metoder kan både vara mjuka och intensiva, beroende på vad som sker i sessionen.

Fas 3. Använd intensiva metoder för att lösa upp känslomässigt obehag.

Om blockeringar eller smärtsamma känslor inte släpper med hjälp av samtal eller mjuka metoder är det bra att prova på någon intensiv metodik. Den stora skillnaden mellan fas 2 och 3 är att i den tredje använder man metoder där man inte har samma kontroll över hur kroppen kommer att reagera. Namn på metoder är t ex frigörande andning, holotropisk andning och bioenergetics.

Fas 4. Kurser – delta i någon personlighetsutvecklande kurs under ofta 2-10 dagar.

Det finns ett antal kursgårdar som arbetar på sinsemellan lite olika sätt. Se dig omkring om vad som passar dig. Vi har erfarenhet av några kursgårdar där vi själva och klienter fått bra resultat.

Varma hälsningar och lycka till!

Hör gärna av dig med berättelser hur du lyckats hantera ångest!

Ove Valodius. kognitiv samtalsterapeut, hypnos-och traumaterapeut.

Gunilla Branzell, samtalsterapeut, symbol- och hypnosterapeut.

Kurser kring medberoende:  http://medberoende.net/

Ladda ner vår gratis e-bok ”Hur du omvandlar besvärliga känslor” här:
http://www.relationsboken.se/frirapport.html

Relationsinstitutet, c/o Branzell/Valodius
Tuvvägen 23,2 tr, 136 39 Handen
Mottagning:  Vegagatan 15,bv. T-bana Odenplan
Mobil Gunilla: 0704-80 77 87
Mobil Ove: 0733-40 26 58
E-mail: gunilla@relationsboken.se   ove@relationsboken.se
Web: http://www.relationsboken.se, http://www.relationsinstitutet.se
https://relationskunskap.com/  http://medberoende.net/

juni 5, 2013 / Relationskunskap

Ångest – Hur du bearbetar och löser upp ångest – Del 3

Hur du bearbetar och löser upp ångest – del 3.

 

Ångest existerar i ett antal former. Ett sätt att dela upp dem är såhär:

Tvångssyndrom – OCD

 • Tvångsmässiga tankar/rituella handlingar
 • ”Tänk om jag blir smittad”, ”skadar någon”, ”glömt att kontrollera något”

Paniksyndrom med agorafobi

 • Återkommande oväntade panikattacker
 • Leder till rädsla för vissa platser – undviker dem
 • Attacker ger rädsla för nya attacker

Social fobi

 • Rädsla vara granskad och bedömd
 • Ger ökad uppmärksamhet på egna reaktioner
 • Svårt med socialt umgänge
 • Väljer ofta bort utbildning pga detta

Specifik fobi

 • Irrationell rädsla – ormar,höjder, flygresor, trånga utrymmen
 • Vanligaste typen av ångestsyndrom

Posttraumatisk stress (PTSD)

 • Uppstår efter livshotande eller integritets-kränkande upplevelse (rån, misshandel, krig, olyckor, psykiska/fysiska övergrepp och kränkningar)
 • Man vill undvika platser eller situationer som påminner om händelsen
 • Starka minnesbilder/flashbacks, mardrömmar, hallucinationer, utanför kroppen, starkt obehag

Generaliserat ångestsyndrom ( GAD )

 • Ständigt pågående, svårkontrollerad ångest, oro, ängslan över framtida händelser
 • Ständigt inre tryck/ stress
 • Muskelvärk, tryck över bröstet, magproblem, andningssvårigheter, tandgnisslan, sömnproblem, lättirriterad,
 • Ofta depression samtidigt
 • Test – GAD 7 + diagnostisk intervju

Dessa tillstånd går alla att övervinna. En del personer gör det med stöd av mediciner, andra inte. Personligen valde jag att inte medicinera mig när jag hade ångest, utan arbetade mig igenom på terapeutiska sätt. Det finns inget rätt eller fel sätt. Sök att finna din väg.

De tillstånd jag själv har erfarenhet av är alla ovanstående utom tvångssyndrom.

Kontakta mig gärna om du undrar något kring detta.

Varma hälsningar och lycka till!

Hör gärna av dig med berättelser hur du lyckats hantera ångest!

Ove Valodius. kognitiv samtalsterapeut, hypnos-och traumaterapeut.

Gunilla Branzell, samtalsterapeut, symbol- och hypnosterapeut.

Kurser kring medberoende:  http://medberoende.net/

Ladda ner vår gratis e-bok ”Hur du omvandlar besvärliga känslor” här:
http://www.relationsboken.se/frirapport.html

Relationsinstitutet, c/o Branzell/Valodius
Tuvvägen 23,2 tr, 136 39 Handen
Mottagning:  Vegagatan 15,bv. T-bana Odenplan
Mobil Gunilla: 0704-80 77 87
Mobil Ove: 0733-40 26 58
E-mail: gunilla@relationsboken.se   ove@relationsboken.se
Web: http://www.relationsboken.se, http://www.relationsinstitutet.se
https://relationskunskap.com/  http://medberoende.net/

juni 4, 2013 / Relationskunskap

Ångest – Hur du bearbetar och löser upp ångest – Del 2

Fysiska metoder

Ett av de snabbaste sätten att sänka ångest är att göra någon form av fysisk metod för att kroppen ska lugna ner sig. Nedan följer några steg som utgör basen i en kroppsorienterad metodik för att lösa upp ångest. Vi har själva använt dem och vet att de fungerar. Prova dig fram till vad som fungerar för dig.

1. Sätt båda fötterna stabilt i marken, vare sig du sitter eller står.

Koncentrera dig på att fötterna känns stabilt placerade på marken. När du håller båda fötterna stabilt på marken börjar du uppleva en närvaro som blir en motvikt till ångest och känslomässigt obehag. Viktigt här är du söker att göra dig riktigt närvarande i att fötterna känner kontakt med underlaget.

2. Börja andas lugna stilla andetag.

Känn hur andningen går in och räkna till 4, känn hur andningen går ut och räkna till 4. Andas så i 5-10-15 minuter och räkna samtidigt som du andas. Efter en stund brukar ångestnivån börja sjunka.

3. Gå omkring och prata med dig själv.

Om du har svårt att sitta still, börja rör på dig och gå omkring. Prata gärna högt med dig själv och säg ” Ångest är inte farligt, bara obehagligt. Jag kommer inte att dö. ”  ” Trots att jag har ångest så accepterar jag mig själv som jag är”. Den sista meningen är en sorts ”läkningsmening” som man använder inom en metod som heter EFT- Emotional Freedom Technique. Läs mer om det på: http://www.emofree.com/    eller boka en konsultation med någon av oss.

4. Prata med någon du litar på.

Tala med någon du litar på om hur du känner. Efteråt brukar man känna sig mindre ensam och energin går upp. Det är mycket viktigt att ha socialt stöd i sitt liv för att övervinna svåra perioder i livet.

5. Gå en promenad och andas medvetet – andas in och räkna till 4, andas ut och räkna till 4 samtidigt som du går.

Prova dig fram. Vi kommer att komma med fler råd och tips och vad som fungerar för att bearbeta och lösa upp ångest.

Varma hälsningar och lycka till!

Hör gärna av dig med berättelser hur du lyckats hantera ångest!

Ove Valodius. kognitiv samtalsterapeut, hypnos-och traumaterapeut.

Gunilla Branzell, samtalsterapeut, symbol- och hypnosterapeut.

Kurser kring medberoende:  http://medberoende.net/

Ladda ner vår gratis e-bok ”Hur du omvandlar besvärliga känslor” här:
http://www.relationsboken.se/frirapport.html

Relationsinstitutet, c/o Branzell/Valodius
Tuvvägen 23,2 tr, 136 39 Handen
Mottagning:  Vegagatan 15,bv. T-bana Odenplan
Mobil Gunilla: 0704-80 77 87
Mobil Ove: 0733-40 26 58
E-mail: gunilla@relationsboken.se   ove@relationsboken.se
Web: http://www.relationsboken.se, http://www.relationsinstitutet.se
https://relationskunskap.com/  http://medberoende.net/